Příjemnosti, Láska, Učení, Znalosti, Dovednosti, Pravda, Zen či Sen, To čím jsme světelné bytosti, Různosti světů,

amulet.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Nemáte nadějí proniknout do podstaty zenu, kdybyste nepochopili problém, kterým se budu zabývat nyní – inga ičinyo, což znamená příčina a následek jsou jedno.

NATURE-LighthouseOnAHill_1280x1024.jpg
Tento termín pochází z práce mistra Hakuina (Chant in Praise of Zen). Mějte na zřeteli, že se nebudeme zabývat příčinou a efektem ze širokého hlediska, ale pouze vzhledem k jeho spojení s praxí zenu.

Přesněji řečeno, neměli byste myslet na zazen jako na něco probíhajícího v čase. Samozřejmě, že budete-li sedět rok, výsledný efekt bude odpovídat ročnímu sezení. Ale výsledek zazenu z hlediska osvícení nemůže být měřen délkou sezení. Z praxe víme, že někteří lidé dosáhly satori po roční praxi, jiní ani po deseti letech nedošli do cíle.

Z komentátorského hlediska člověk postupuje kupředu po jakémsi žebříčku příčin a následků. Slovo inga znamená příčinu a efekt, ičinyo je jednota, stejnost. Takže ačkoliv je mnoho úrovní na žebříku, odpovídajících délce a intenzitě praxe, podstata je stále tatáž: Buddha. Proto tvrdíme, že příčina a následek jsou jedno. Plně porozumět problému inga však nedokáže člověk, který neprožil zkušenost satori.

Vraťme se k podobenství o Enjadatě. Čas, kdy zjistila, že zrcadlo neodráží její hlavu a začala ji hledat, to je první stupeň žebříku. Když ji přátelé svázali a ujišťovali, že má hlavu, když začala přemýšlet, možná že tomu tak je, když ji praštili a ona vykřikla, když zjistila, že hlavu má, když byla celá bez sebe radostí, že hlavu znovu nalezla, a když se uklidnila a zjistila, že mít hlavu je celkem přirozené a přestala na to myslet – všechny tyto stavy jsou určitými stupni na žebříku pokroku. V každém stupni stále měla hlavu na svém místě, ale uvědomila si to až ji „nalezla“.

Stejně tak po osvícení si uvědomíme, že jsme vždycky měli Buddha-nature. Ale jak bylo pro Enjadatu nezbytné projít všemi stupni než pochopila, že hlavu stále má, my musíme projít všemi stupni úspěšného zazenu, abychom došli přímo až k naší podstatě. Úspěšné stupně jsou příčinně svázány, ale ve skutečnosti je to, stejně jako Enjadatino poznání, že vždycky měla hlavu, jednota, stejnost, nerozdílnost.

Dogan v Šobogenzo říká: I zazen začátečníka manifestuje celou esenci podstaty (essential nature). Tvrdí dále, že zazen (správný) je aktualizací Boddhi mysli. Mysli, kterou všichni vlastníme. Takový zazen je saidžodžo, kde cesta Buddhy pohltí celé tvé bytí a bude tě provázet celým životem. Ačkoli jsme si tohoto zpočátku nevědomi, s pokrokem naší zenové praxe postupně porozumíme, vhlédneme do sebe a se satori objevíme fakt, že zazen je aktualizací vrozené čisté Buddha-nature, kterou máme osvícení a i neosvícení.

Je tento web to co vám je blízké?

ano (13 | 100%)
ne (0 | 0%)
Tvůrci lidské DNA
Nově doplněné rozhovory se žáky.
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one