Příjemnosti, Láska, Učení, Znalosti, Dovednosti, Pravda, Zen či Sen, To čím jsme světelné bytosti, Různosti světů,

amulet.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Pokračujte v praxi, kterou jsem vám poradil minule, a zvláště se soustřeďte na to, abyste dokázali sledovat výdech i vdech jasně.

NATURE-PolandDorozkiMorning01_1024x768.jpg
Tato lekce se bude zabývat otázkou dokusanu (individuální instrukce), což je čas, kdy žáci se svěřují se všemi svými problémy vyvstalými cvičením zazenu svému mistrovi (v soukromí). Tato tradice začala u Buddhy a pokračuje dodnes. Víme to z prací mistra Tendaie (ze-systematizoval všechny sutry pod názvy 8 učení a Pět period včetně Tajného učení, které korespondovalo s dokusanem).

Bez individuálního vedení nemůžeme říci, že naše praxe zazenu je opravdová. Bohužel od dob začátku Meidži v sektě Soto tato praxe odumřela a žije jen v sektě Rinzai. Pokud bychom přirovnali zazen k výletu, na kterém někteří začnou rychle a pak jdou stále pomaleji, zatímco druzí začnou pomalu a pak rychlost neustále zvyšují, někdo považuje tu, někdo onu část cesty za hazardní, někteří mají zbytečně těžká zavazadla – začínáte asi rozumět, proč je důležité osobní vedení učitele. Někdo by se mohl zeptat, proč se dokusan považuje za „tajný“, proč se nekoná před publikem, když se nejedná o nic nemorálního? Tak za prvé: protože jsme všichni lidé s egem, v přítomnosti jiných se rádi děláme lepšími než jsme. Nedokážeme odkrýt duši a postavit se nazí před obecenstvo. Váháme říci pravdu, protože se bojíme posměchu. Anebo, když nám roši vynadá před lidmi, budeme se asi starat víc o to, jak na to ostatní reagují, než o to , proč (a o čem) nám roši nadává. Je ještě další důvod pro dokusan v soukromí. Po první zkušenosti s kenšo řešíte jeden koan za druhým tak, jak se vaše porozumění prohlubuje a kdyby jiní slyšeli jak odpovídáte rošimu a co vám na to říká, řekli by si: aha, tak to je to řešení, a sami by koanu neporozuměli. Samozřejmě, značně by to narušilo jejich praxi, protože místo aby se sami snažili a našli své řešení. Zapamatovali by si odpověď, která vyhovuje a tak by jejich koanová praxe probíhala pouze po linii intelektu. Z těchto důvodů byste vždy měli mlčet, pokud se vás na řešení koanu zeptá člověk, který ho ještě řeší. Mohlo by se začít povídat, vznikly by domněnky o tom, jak se mistr chová k tomu či onomu. Nediskutujte tedy svůj koan s nikým, ani s nejlepšími přáteli a členy rodiny.

Jde o to, že tento kdysi tak tajný způsob dokusanu je v nynějších dobách poněkud porušován. Nemám na mysli začátečníky, ti jsou poctiví a žhaví do řešení koanu. Ale v klášteřích, kde jsou mniši, kteří už prošli celým systémem koanů, se mohou nováčka zeptat: Jaký koan řešíš? A když jim to nováček prozradí, řeknou: Když mi koupíš nějaké koláče, řeknu ti, jaká je správná odpověď. A může se stát, že mírnější mistr uzná odpověď a určí žákovi další koan k řešení a může se stát, že někdo takto projde celým komplexem koanů, aniž by vyslovil své vlastní řešení. Samozřejmě, pokud mnich je v klášteře 8 až 10 let a pak se může stát, že když projde všemi koany, dostane např. v sektě Rinzai osvědčení, že může vyučovat zen. Tato zákeřná praxe podrývá učení zenu.

Další bod se týká toho, jaké otázky jsou u dokusanu vhodné. Lze říci, že jakékoliv vyplývající z vašeho zazenu a problémů z něho vzniklých. Může se vám zdát, že intimita rozhovoru s mistrem je ideální pro otázky osobního charakteru, ale nesmíte zapomenout, že i druzí čekají na rozhovor s mistrem a jestli se oráte na něco jiného než co se týká zenové praxe, okrádáte je o mistrův čas. Stručně řečeno, můžete se ptát na svůj žaludek, jestli vás bolí, na vize, které jste měl během zazenu, nebo že vás bolí zuby a nemůžete jíst, ale nesmíte se ptát na cokoliv z buddhistického učení nebo srovnávat filosofie nebo na rozdíl té sutry od jiné.

Nováček musí přinést po prvé na dokusan nějaké peníze na vonné tyčinky. Proč, můžete se ptát, ty formality? Dokusan není běžná záležitost. Zatímco v zazenu sedí každý dobrovolně, základní charakter dokusanu je karmické pouto mezi učitelem a žákem, jehož význam leží hluboko v buddhismu samém. Dokusan nesmí být brán na lehkou váhu. Navíc, protože všechno, co se povídá mezi mistrem a žákem se týká konečné a hluboké přirozenosti, musí se mluvit jen pravda. Na veřejnosti se člověk stydí urazit druhé, ale není tomu tak při dokusanu, kde musí vládnout absolutní pravda. A tak zdánlivé drobnosti, které pomáhají navodit přátelštější vztah mezi učitelem a žákem, mají také svou důležitost.

Kdysi se vyžadoval při dokusanu ceremoniální úbor, ale dnes se může zdát cokoliv svátečnějšího. Když je ohlášen dokusan, zaujměte místo v řadě u zvonku před zazenovou halou. Když na vás přijde řada a uslyšíte mistrův ruční zvonek, udeřte dvakrát na zvon před sebou a vstupte do mstnosti. Samozřejmě je nevhodné vtrhnout dovnitř jako by každým okamžikem měla nastat vaše zkáza, ani se nesmíte ploužit, protože ostatní také čekají. Tradičně žák udělal tři poklony na prahu, tři před mistrem a pak tři, když odcházel, ale nyní je běžné poklonit se vždy jen jednou na každém ze zmíněných míst.

Děláte-li poklonu, hlavou se musíte dotknout tatami s rukama dlaněmi dolů vedle hlavy. Pak zvedněte paže k uším a otočte dlaně nahoru. Toto gesto je symbolem přijímání Buddhovy nohy, nejnižšího místa jeho těla, který představuje vděčnost a touhu vydat se na cestu Buddhů. Nepodaří se vám to, dokud se nevzdáte ega,. Mějte na mysli, že se neklaníte pouze Buddhovi, ale i mistrovi, který ho zastupuje, a Dharmě. Pak zaujměte pozici asi stopu před mistrem a oznamte druh vaší praxe. Například: Počítám dech, nebo: Řeším koan Mu, nebo: Praktikuji šikan-tazu. Ptejte se stručně a jasně. Odpoví vám, až skončíte. Ale neváhejte a nemarněte čas přemýšlením, na co se zeptat. Pamatujte, ostatní čekají. Zvuk mistrova zvonku vám oznámí, že se máte uklonit a odejít. Pokud byste si v ten okamžik na něco vzpomněli, nechte si to pro příští dokusan, protože další student již vstupuje do místnosti.

Je tento web to co vám je blízké?

ano (13 | 100%)
ne (0 | 0%)
Tvůrci lidské DNA
Nově doplněné rozhovory se žáky.
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one