Příjemnosti, Láska, Učení, Znalosti, Dovednosti, Pravda, Zen či Sen, To čím jsme světelné bytosti, Různosti světů,

amulet.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Účely zazenu jsou tři. Za prvé rozvoj síly koncentrace (džoriki), za druhé satori – osvícení (kenšo-godo) a za třetí aktualizace nejvyšší cesty do všedního života (mudžodo no taigen). Všechny tři tvoří jedno, ale pro účely přednášky je rozdělím.

NATURE-SadTree_1024x768.jpg
Džoriki, první z nich, je síla či moc, způsobená tím, že mysl je pomocí koncentrace sjednocena, znamená to víc než schopnost koncentrovat se. Je to dynamická síla, která jednou zmobilizována, nám pomáhá řešit i ty nejpřekvapivější a nejhroznější situace způsobem odpovídajícím okolnostem. Ten, kdo rozvinul džoriki už není víc otrokem svých vášní, dokáže se pohybovat dokonce volně a s klidnou myslí. Pěstováním džoriki lze dosáhnout nadpřirozených schopností stejně jako stavu, kdy mysl je přizpůsobivá tak dokonale jako voda. První dva typy zenu, o kterých jsem hovořil, jsou zcela závislé na džoriki stejně jako stav mušindžo v šodžo zenu. Ačkoliv síla džoriki může být cvičením stále zvětšována, zanedbáme-li zazen, může zcela vymizet. A protože je tato síla schopna mnoha zázračných věcí, můžeme i pomoci jí samotné odříznout kořeny našeho iluzorního náhledu na svět. Avšak pouhá síla koncentrace pro nejvyšší typy zenu nepostačuje. Musí zde současně být i satori. V málo známém dokumentu sepsaném patriarchou Sekito Kisenem, se píše: „ V naší sektě je nejvyšším cílem ne pouhá zbožnost nebo síla koncentrace, ale realizace Buddha-nature“.

Druhým účelem je kenšo-godo, vhled do vlastní podstaty a současné vnímání deseti tisíce věcí poslední přirozenosti v ní. Je to náhlé poznání: „Byl jsem kompletní a dokonalý už od samého začátku“. Opravdové kenšo je totožné s tím, které zažili všichni Buddhové. To ale neznamená, že všichni musíme zažít kenšo stejné úrovně co se týče čistoty, hloubky kompletnosti zkušeností velké změny. Pro ilustraci si představte slepce od narození, kterému se vrátí zrak. Nejprve bude vidět velmi mlhavě, v obrysech a jen blízké předměty. Teprve, až se jeho zrak zdokonalí, bude schopen vidět věci stále vzdálenější. V každém jeho stavu je reálný svět stejný, ale rozdíl v délce a ostrosti vidění je obrovský jako rozdíl mezi uhlím a sněhem. Stejné je to i s rozdílností kenša.

Poslední ze tří účelů objektivit zenu je mudžodo no taigen, aktualizace nejvyšší cesty v běžném životě. Saidžodžo, pátý typ zenu s touto objektivitou koresponduje. Když dokážete vážně a poctivě sedět v zazenu podle instrukcí kompetentního učitele, to znamená s myslí, ač bdělou, prázdnou a čistou jako arch bílého papíru, je zde vaše vrozená Buddha-nature ať jste prožili satori nebo neprožili. Ale musím zdůraznit, že pouze opravdové satori vás dovede přímo k vaší Buddha-nature a zjistíte, že saidžodžo je tím typem zenu, který praktikovali všichni Buddhové. Buddhistický zen by v praxi měl zahrnovat všechny tyto tři objektivity. Protože jsou neoddělitelné. Je zde např. základní spojení mezi džoriki a kenšo. Kenšo je „moudrost přirozeně spojená s džoriki“, což je zase síla vypěstovaná koncentrací. Džoriki je i jinak spojena s kenšo. Mnozí lidé nejsou schopni dosáhnout stavu kenšo dokud si nevypěstují určitou „zásobu“ síly džoriki, jinak se příliš unaví a nebudou schopni správně zazen provozovat.

A obráceně, bez vypěstované džoriki je zážitek kenšo pouze pomíjivým efektem, který pomalu vybledne a nebude mít vliv na život. Pokud jste skrze zkušenost kenšo spatřili jednotu kosmu okem mysli, bez džoriki nebudete schopni to, co jste spatřili i realizovat. Existuje samozřejmě i spojení mezi kenšo a mudžodžo na taigen. Kenšo manifestované ve všech vašich akcích je mudžodžo ne taigen. S dokonalým osvícením zjistíme, že naše koncepce světa dualistického a plného protikladů je falešná a dosáhneme skutečného klidu a míru. Sekta Rinzai má tendenci považovat satori za konečný cíl sezení a vrchol nad džoriki i mudžodžo no taigen. Touha po pokračování cvičení i po dosažení satori je ta minimalizována a řešení koanů se pak stává pouhou intelektuální hrou místo prostředkem, který posiluje a zjasňuje osvícení.

Na jiné straně, zatímco oficiálně sekta Soto klade největší důraz na mudžodžo no taigen, ve skutečnosti to neznamená nic víc než akumulaci džoriki, která, jak jsem se již zmínil, bez pravidelného cvičení bledne a ztrácí se. Názor sekty Soto v nynější době: že kenšo není nezbytné a že člověku stačí pouze uplatnit v denních aktivitách. (Mysl Buddhy je zvláštní, protože bez kenšo nikdy nepoznáte, co to mysl Buddhy je).

Tyto různorodosti dnešních sekt naneštěstí ovlivnily kvalitu zenového vyučování.

Je tento web to co vám je blízké?

ano (13 | 100%)
ne (0 | 0%)
Tvůrci lidské DNA
Nově doplněné rozhovory se žáky.
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one