Příjemnosti, Láska, Učení, Znalosti, Dovednosti, Pravda, Zen či Sen, To čím jsme světelné bytosti, Různosti světů,

amulet.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Toto je třetí lekce. Ještě než ji začnu, doporučím vám jinou metodu soustředění.

NATURE-VietnameseValley_1024x768.jpg
Místo počítání výdechů počítejte teď vdechy. „Jedna“ na první vdech, „dvě“ na další atd. Je to složitější než počítání výdechů, protože všechna fyzická a mentální aktivita je naladěna na vdech. Dravci se těsně před útokem na kořist nadechují. Tento fakt je velmi dobře znám např. zápasníky kendo a džudo, kteří musí pozorně sledovat protivníkovo dýchání, aby mohli předejít útoku. Cvičte tento způsob právě protože je obtížnější, jako další způsob koncentrace vaší mysli.

MAKYO je jev – vize, halucinace, fantazie, zjevení, která zažije každý, kdo cvičí zazen. MA znamená ďábel a KYO objektivní svět. Takže makyo je vyrušení ďábelským fenomenem, které se objevuje při sezení v zazenu. Makyo a jiné tyto jevy nejsou vrozeně špatná, ale jsou velkou překážkou, pokud si nejsme vědomi jejich podstaty a necháme se jimi chytit.

Slovo makyo se používá jak v obecném tak ve speciálním smyslu. Ze široka vzato, celý život normálního člověka není nic jiného, než makyo. Dokonce takoví Bodhisattvové, jako vyli Kondžu a Kannon mají stále problémy a sakyo; jinak by totiž byli nejvyššími Buddhy. Ten, kdo realizuje svá satori, je stále dosažitelný světem makyo. Toho si ale my ve svých lekcích nebudeme všímat.

Ze speciálního hlediska počet makyo, které se mohou objevit, není omezen a kolísá podle osobnosti a temperamentu člověka sedícího v zazenu. V Ryogon (Surangama) sutře Buddha uvádí 50 odlišných druhů, ale samozřejmě se zmiňuje pouze o těch nejběžnějších. Zúčastníte-li se 5-ti až 7-mi denního sešinu, již třetího dne na vlastní kůži pocítíte různá makyo různé intenzity. Bude mezi nimi mnoho těch makyo, které přísluší smyslům hmatu, čichu, sluchu a která způsobí, že se vaše tělo začne náhle kymácet ze strany na stranu nebo dopředu a dozadu, nebo se vám bude zdát, že klesáte nebo stoupáte. Podivná slova vzbouří vaší mysl a nebo, i když řidčeji, budete cítit podivné vůně. Jsou také případy, kdy lidé psali poznámky, které se ukázaly věštecky pravdivá.

Velmi běžné jsou vizuální halucinace. Sedíte v zazenu s otevřenýma očima, když náhle struktura látky, kterou máte před sebou, se začne vlnit. Máte náhle před očima bálo nebo černo. Bod ve stěně se promění ve zvíře nebo démona či anděla. Jeden můj žák viděl často různé masky – démonů a šašků. Pral jsem se ho, kdy mohl vidět masky a zjistilo se, že v dětství je viděl na festivalu v Kjúšú. Jiný muž byl velmi obtěžován vizí Buddhy, kráčejícího se svými žáky a recitujícího sutry a jedinou možností, jak se z těchto halucinací dostat, bylo pro něho skočit na dvě minuty do studené vody. Mnoho makyo na nás působí sluchem. Slyšíme zvuk klavíru nebo explozi, kterou ovšem nikdo jiný neslyší. Jeden můj žák slýchával zvuk flétny. Učil se před lety na bambusovou flétnu hrát.

V zazenu Jodžinki se o makyo praví toto: Tělo se může pociťovat chladné nebo horké nebo křehké jako sklo nebo tvrdé nebo těžké nebo světlé a lehké. Přichází to protože dech není dokonale harmonizovaný (myslí) a potřebuje být pečlivěji regulován. Můžete pociťovat pocity topícího se člověka, může vám být špatně a točit se vám hlava, můžete být přemrštěně bdělý. Může se vám zdát, že vidíte skrze předměty jakoby byly průsvitné nebo pociťovat své tělo jako průsvitné. Můžete vidět Buddhy a Bodhisattvy. Můžete najednou pochopit ty věty a části ze suter, kterým jste dosud nerozuměli. Všechny tyto abnormální vize a iluze jsou pouhými symptomy, vyplývajícími pouze z nepřizpůsobení mysli a dechu.

Jiné sekty či náboženství věnují velkou pozornost zkušenostem, získaným vzýváním Boha či „slyšením“ nebeských hlasů, vyslýchání božských příkazů či očistě různými rituály. V sektě Mičiran např. její přívrženci hlasitě opakují jméno Lotosové sutry za současného divokého pohybování a cítí, že jsou „naplňováni“ jejím duchem. V různých stupních tyto stavy vyvolávají pocity naplněného života, avšak vzhledem k zenu jsou to všechno pouze morbidní stavy vyvolané náboženskou vírou a tedy jen makyo.

Jaká je základní podstata jevů, kterým říkáme makyo? Jsou to momentální mentální stavy vyvolané v čase sezení, když naše schopnost se soustředit se dostane na určitou úroveň a dál už nemůže, začne se hroutit. Myšlenkové vlny na povrchu šesté třídy vědomí, jsou normálně klidné, zatímco elementy minulých zkušenostní „uzamknuté“ v sedmé a osmé třídě vědomí jen sporadicky vyplavou na povrch mysli. Makyo je vlastně smíchání reálného a nereálného, ne nepodobné obyčejnému snu. A stejně jako my se neobjevují u hluboce spícího člověka, ale jen v polospánku, makyo se nezjevuje v dokonale hlubokém soustředění nebo samadhi. Nikdy se nenechte zmást iluzí, že tato zjevení by mohla být reálná, nebo že vize mají jakýchkoliv význam. Vidět dokonalého Bodhisattvu neznamená, že jste mu blízko stejně jako sen o tom, že jste milionář neznamená, že až se probudíte, že budete bohatí. Není naprosto jakýkoliv důvod obávat se makyo. Ať se vám zjeví jakákoliv monstra, stále jde o totéž: nenechte se vyrušovat ani zjevením Buddhů nebo žehnajících bohů nebo různými proroctvími i kdyby se začaly naplňovat. Mrhat energií na takovéto účely je nedůslednost a bláznovství.

Ale takové vize jsou i předznamenáním a upozorněním, že jste se ve svém zazenu ocitli před kritickým bodem a pokud se ze všech sil proberete dále, dosáhnete zkušenosti kenša (vhled). Tradice tvrdí, že i Buddha Sakjamuni před osvícením zažil nespočetná makyo, „Byl pokoušen Ďáblem“. Jakkoliv se makyo objeví, ignorujte je a pokračujte vší vůlí v zazenu.

Je tento web to co vám je blízké?

ano (13 | 100%)
ne (0 | 0%)
Tvůrci lidské DNA
Nově doplněné rozhovory se žáky.
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one