Příjemnosti, Láska, Učení, Znalosti, Dovednosti, Pravda, Zen či Sen, To čím jsme světelné bytosti, Různosti světů,

amulet.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

„Přednáška Jasutani rošiho z posledního, rozšířeného a upravaneného vydání knihy Tři pilíře zenu, N.Y. 1980“

NATURE-MonasterioDePiedra_1600x1200.jpg
Dosáhnete-li „kenšo“, nahlédnete do světa Jednoty, Rovnosti. Takového nahlédnutí může být mělké nebo hluboké, obvykle ale bývá mělké. V obou případech ale nepochopíte svět rozdílnosti, svět, o kterém si lidé běžně myslí, že ho chápou. Když pal budete svou praxi prohlubovat na následujících koanech, vaše uvědomění se světa jednoty, ne-rozdílnosti, bude stále jasnější a protože teprve skrze tento svět jednoty dokážete správně vídět svět rozdílnosti, i tam bude srozumitelnější.

Z počátku je vjem Jednoty stále narušován myšlenkou „něxo mne nutí, konfrontuje“. S prohlubující se praxí se tato bariéra postupně rozpouští, ale i pak je myšlenka, že ti druzí jsou Jedno, opravdu stejní jako já, velmi nezřetelné, zvláště pak v případech, kdy ti „druzí“ vlastní určité kvality, které se nám nelíbí. Po mělkém kenšu zcela odmítnete pocit, že jsou stejní jako vy. Teprve po delším tréninku budete schopni žít život rovnosti a zjistíte, že i lidé s negativními charakterpvými vlastnostmi nejsou vzhledem k vám nijak méněcenní. Až opravdu zrealizujete svět Jednoty, nebudete schopni bojovat dokonce ani s tím, který vás bude chtít zabít protože i on není ničím jiným, než manifestací vás samých. Člověk, který skutečně pocítí svět Jednoty bude soucítit dokonce i s člověkem se sebevražednými sklony protože v základu jsou si oba rovni. Stejně tak veškerá příroda, hory, řeky jsou Jedno. V hlubokém stavu ralizace Jednoty pocítíte vzácnost každičkého objektu ve vesmíru buz výjimky, protože věci stejně jako lidi budou nazírány jako základní aspekty vás samých. Takovéto chápání se ale dostaví až bude vaše praxe skutečně ukončena a vyvcholena.

Vezměte třeba lidské tělo jako konkrétní příklad absolutní jednotnosti věcí. Každá jeho část má stejnou odnotu – pokožka, tvář i chodidlo vaší nohy. Ještě názorněji řečeno, zloděj nebyl vrozeně zlým člověkem a osoba zachovávájící zákony není pilířem aby lidé, kteří jdou proti ní (kradou či zabíjejí), byli v nájmu ostatních izolováni. Pak zde ovšem nastupuje problém jiný, a sice relativnost morálních rozlišení.

Podchopit svět rozdílnosti a jednat v něm není lehké. Např. ten kdo pochopil rozldílnost a dokáže podle toho i jednat se nikdy nepřejí. Jí jen potud, pokud není nasycen. Běžný člověk také dokáže pochopit vztahy mezi světem všedního dne a světem Rozdílností, ale jen ti, kteří tento aspekt plně realizovali, zaujmou v něm správné místo. Po realizaci tohoto světa (po ralizaci kenša) vidí pak člověk rozdílnost skrze svět Jednoty.

Když jsem poprvé přijel do USA a prohlížel si tváře lidí, připadaly mi všechny stejné. Dnes dokáži docela snadno rozlišovat. Pomoci lidem můžete tehdy, jste-li schopni rozeznávat a akceptovat rozdíly nezi nimi, jste-li schopni vidět každou osobu ve světle jejich vlastních unikátních kvalit. To už je pokročilejší fáze naší praxe.

Dokonce i po kenšo, když zažijete ono „vše je jedno“ a nejste-li už více konfrontováni vnějším světem, nebudete schopni žít skrze tuto zkušenost jinak než předtím. Budete si zachovávát a vracet se k minulým stavům mysli. Když ale budete pokračovat na dalších koanech, po každé, když nějaký rozřešíte, zkušenost Jednoty se znovu objeví a vy se ocitnete (v jasnějším) světě ne-duality. Jasnost tohoto světa a schopnost v něm pobývat se začne stupňovat.

Být rychle osvícen neznamená automaticky výhodu stejně jako dlouhá léta cvičení nejsou nevýhodná. Pokud usilovně denně cvičíte, postupně si začnete být vědomi (díky upřímnému, intenzivnímu zazenu) rovnocennosti, Jednoty světa, ač přitom nedychtíte po osvícení. Denně tak aktualizujete Jednotu.

Když mne posloucháte, myslíte si asi „...jestliže denním intenzivním a upřímným zazenem aktualizujeme stav kenša, proč je vůbec třeba o kenšu uvažovat?“ Opakuji, co jste již ode mne slyšeli. Jste-li vnořeni do zazenu až po bod „sebe-transcendence“, je to osvícení manifestující samo sebe. Proto se říká, že „minuta zazenu je minutou Buddhy“. Zazen je příčinou jejímž následkem je osvícení. Ale protože příčina i následek jsou Jedno, probíhají jaksi současně, nejste si vědomi tohoto osvícení. Realizujete-li pak kenšo, tento vnitřní „vhled“, pak náhle vykřiknete: „...ach, tak tohle je ono!“ Váš výkřik pak bude následným efektem, rozdílným od „efektu a příčiny“ o kterých tvrdíme, že jsou Jedno. Realizace tohoto vhledu vyžaduje silnou víru v schopnost „osvobození“, probuzení do pravé podstaty. Tento důležitý bod nikdy nesmíte přehlédnout.

Je tento web to co vám je blízké?

ano (13 | 100%)
ne (0 | 0%)
Tvůrci lidské DNA
Nově doplněné rozhovory se žáky.
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one