Příjemnosti, Láska, Učení, Znalosti, Dovednosti, Pravda, Zen či Sen, To čím jsme světelné bytosti, Různosti světů,

amulet.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
image44.jpeg
 Student: Jaký je vztah mezi zazenem a předpisy: rád bych to lépe pochopil.

Roši: Rozlišováno podle sekt buddhismus, jeho učení a praxe, má tři základní rysy. Jsou to „kai“, předpisy (texty), „džo“ neboli zazen, „e“ čili moudrost satori. V Bommo sutře je vyjádřen jejich vzájemný vztah. Předpisy jsou jako náklady domu. I když člověk žije zmateně a obtěžuje i jiné, základ jeho úsilí a duchovních snah je nedotčen. Zazen je obytný prostor, místnosti. Je to prostor, ve kterém člověk odpočívá . Satori moudrost leze srovnat se zařízením, nábytkem. Všechny tři rysy jsou vzájemně příbuzné. Při zazenu přirozeně zachováváte předpisy a zazenem dojdete k satori. A tak všechny aspekty buddhismu jsou obklopeny těmito třemi rysy.

Student: Cvičil jsem šikan tazu, než jsem sem přišel, tady alespoň myslím, že to bylo ono. Mohl byste mi říci, co je to šikan taza?

Roši: Jestliže přijdete na příští sešin, uslyšíte ve všeobecných přednáškách podrobně, co to je. Ale nicméně něco vám o tom řeknu. Šikan taza je nejčistší druh zazenu a cvičí se hlavně v sektě Soto. Počítání dechu a sledování dechu jsou průpravná cvičení. Osoba, která neumí dobře chodit, potřebuje nějakou podporu a tyto metody jsou takovými podporami. Ale vy jimi musíte projít a jen prostě jít. Šikan taza je zazen, při kterém je vaše mysl zaměřena jen k sezení a ničemu jinému. Při počítání nebo sledování dechu ihned zjistíte, děláte-li to špatně, ale při šikan taze se často stává, že polevíte, protože se nemáte podle čeho měřit. V šikan taze je velice důležité, jak sedíte. Záda musí být absolutně rovná, tělo vzpřímené, ale ne napnuté. Centrum tíže by mělo být v oblasti břicha. Pokud můžete, seďte v pozici lotosu nebo polovičního lotosu, a získáte dokonalou stabilitu a rovnováhu, stejně jako vznešenost a majestátnost Buddhy.

Student: Jak může člověk realizovat svou podstatu (self natura)? Vím o tom tak málo.

Roši: Především musíte být přesvědčen o tom, že to dokážete. Přesvědčení plodí rozhodnutí a rozhodnutí plodí nadšení. Ale jestliže toto přesvědčení postrádáte, jestliže si myslíte, možná toho dosáhnu, možná ne, nebo co nejhorší, to je nad mé síly, pak neprobudíte svou opravdovou podstatu i kdybyste seděl sebelépe a navštěvoval sešiny sebevíc.

Student: Jaký je rozdíl mezi koanovým zazenem a šikan tazu?

Roši: Koan má dva účely: satori a jeho aktualizace do všedního života. Koan je jako bonbón pro povzbuzení váhavého děcka. V šikan taze naproti tomu musíte sedět 5, 10 i více let sám, protože taková povzbuzení nemáte. Sedíte v ní v přesvědčení, že vaše podstata se neliší od Buddhovy, takže tu není, proč se usilovně přemáhat a snažit. Musíte věřit, že sezení vás jednoho dne převede k satori. V koanovém zazenu si osvícením uvědomíte, že zazen, je-li správně cvičen, je aktualizací Buddha-nature. Zvláště v šikan taze musí být vaše soustředění absolutně single-minded. Vaše mysl,, jako mysl lovce, svírajícího zbraň, musí být ostře soustředěna a jakákoliv odbočení může být osudné.

Student: Dříve jste řekl, že šikan taza zahrnuje správnou koncentraci a správné sezení. To vyžaduje i jóga. Je zde nějaký rozdíl?

Roši: Nevím toho mnoho o józe. Myslím, že účel jógy tak, jak se pěstuje nyní, je rozvoj fyzického i mentálního zdraví za účelem dlouhého života a že zde existuje mnoho nejrůznějších prostředků a různých pozic k řešení a dosažení těchto cílů. Vyšší formy jógy bez pochyby zahrnují o osvícení toho či onoho druhu, ale toto osvícení je nezbytně odlišné od osvícení buddhistického. V základu je rozdíl v účelu a smyslu. V šikan taze se vědomě nesnažíte o satori, raději pěstujete zazen s neochvějnou vírou, že zazen je aktualizací vaší vrozené nerozdílné mysli a že jednoho dne přímo uchopíte podstatu této Buddhovy mysli.

Roši: Jste schopna dobře počítat svůj dech?

Student: Jde mi to, ale nevím zda dobře. Co myslíte tím „dobře“?

Roši: Dělat to dobře znamená mít jasný a přesný dojem každého čísla. Také to znamená neztrácet se v počítání (čísla).

Student: Neztrácím se v počítání, ale (není) to vždy jasné.

Roši. Je to zprvu těžké, protože zde je tendence dělat to mechanicky. Musíte se cele do počítání ponořit. Znám učitele matematiky, který je v jakémkoli počítání expert a přece má potíže s počítáním dechu. Musíte se s přesvědčením a veškerou energií do tohoto cvičení ponořit a pak budete schopen to dělat snadno a lehce.

Student: Počítám svůj dech.

Roši: Jste schopen dělat to s přesností a jasností? (clariry, precision).

Student: Ne, nejsem. Chci se zeptat, jestli bych mohl počítat dech a zároveň cvičit šikan tazu?

Roši: Ne, to nelze. Mohl byste polovinu svého zazenového času počítat dech a druhou sedět v šikan taze, ale současně to nelze.

Student: Pokoušel jsem se o to a musím přiznat, že neúspěšně. Zkoušel jsem pak jen počítat dech, ale ani to se mi nevedlo.

Roši: Nemusíte počítat bezmyšlenkovitě, jako v dřímotě. Musíte do toho vložit celé srdce. Musíte každé číslo přesně a jasně vidět. Ztratil jste několikrát počet?

Student: Ano, možná že můj problém spočívá v tom, že nevidím souvislost mezi počítáním dechu a buddhismem.

Roši: Účelem počítání dechu je uklidnit neustále vznikající myšlenkové vlny, které jsou důsledkem dlohotrvajícího navyklého způsobu myšlení. Když je uklidníte, mysl bude schopna soustředění a tak se budete moci přímo dotknout základní podstaty. Počítání dechu je první a nezbytný krok. Jiným krokem je ptaní se na otázku „Jaká je má opravdová podstata“ (true nature) nebo „Kde je má podstata?“. Ale dokud nebudete plně přesvědčen, že jste schopen odkrýt svou pravou podstatu, vaše praxe se zvrhne v pouhé mechanické opakování a vaše úsilí bude zmařeno. Základní čistota a jasnost mysli je obklopena neustálými těkavými myšlenkami a my jsme tak klamně informováni o sobě coby individuálních existencích stojících v neustálé konfrontaci s ostatním světem mnohosti. Zazen je způsobem uklidnění těchto myšlenek, takže můžeme náš vnitřní pohled soustředit a počítání dechu je jeden druh zazenu.

Student: Řekl jste, že mám vložit do cvičení více energie. Zkoušel jsem to, ale nedokáži se soustředit na víc než 15 minut a pak má mysl začne uvažovat. Ke konce sešinu jsem se soustřeďoval dost dobře, ale když sedím sám, nedokáži do sezení vložit vůli.

Roši: Je těžké sedět sám zvláště zpočátku. Proto pořádáme sešiny. Společný zazen je snazší, protože je zde vzájemná podpora a obnova sil. Když jste začal cvičit zazen a nejen o něm poslouchal přednášky, poprvé jste přímo ochutnal zen skrze tuto zkušenost, dojdete ke svému pravému pochopení. Takže seďte odhodlaně, vaše koncentrace zesílí a budete se pak cítit lépe fyzicky i mentálně.

Student: Rád bych se ještě jednou zeptal na dýchání. Vysvětli jste mi, jak bych měl počítat dech, ale nevysvětlil jste, jak ho mám sledovat. Mohl byste tak udělat?

Roši: Když dokážete počítat dech, dalším krokem je jeho sledování. Jednoduše sledujete každý váš vdech „okem své mysli“, aniž byste jí dovolil se rozptylovat. Stejně to dělejte i při výdechu. Toť vše.

Student: A co se žaludkem? Má to jít dovnitř a ven? Slyšel jsem, že žaludek místo pohybu nahoru a dolů se má hýbat ven a dovnitř.

Roši: Samozřejmě existuje celá řada dechových technik. To co popisujete, je myslím jedno jogické cvičení. Je to užitečné. Ale ne to, co praktikujeme my zde. Měl byste vždy soustředit svou pozornost do oblasti pod pupek (umbilicus). Centrum vaší mysli bude tam, kam umístíte pozornost. Když se soustředíte na malíček, je vaše mysl v malíčku. Když se tedy koncentrujete do oblasti břicha, vaše virtuální energie se v této oblasti stabilizuje. Sáhněte si zde (ukazuje na své břicho, student si tam sáhne). Když jsem tam vložil tlak, bylo to tvrdé, že?

Student: Ano, to bylo.

Roši: Když budete po delší dobu soustřeďovat svou mysl do této oblasti, přirozeně se tam usídlí vaše energie, protože centrum tíže již nebude hlava a ramena a budete tam moci kdykoliv přemístit mysl. A když budete připoután takto dole, nebudete povívat ve větru a nebudete se ihned rozčilovat: vaše myšlenky a emoce budou pod přirozenou kontrolou.

Student: Mám jinou otázku. Je tomu tak, že v sektě Soto je chůze v souladu s dechem?

Roši: Ano, při jednom vdechu a jednom výdechu pohnete levou nohou přibližně o polovinu pravé nohy a s dalším kompletním dechem přemístíte pravou nohu o polovinu levé. V sektě Rinzai ale chodí daleko rychleji.

Student: Ale při tomto sešinu se způsob chůze zdá být někde mezi Soto a Rinzai způsobem.

Roši: Ano, je to tak. Zde užíváme systému mého učitele Harada rošiho, který byl vytvořen na základě obou systémů. Protože roši byl intenzivně cvičen o v Soto i v Rinzai.

Roši: Máte nějaké otázky?

Student: Vše, co mohu říci, jsem zmaten.

Roši: V čem máte zmatek?

Student: Nevidím souvislost mezi počítáním dechu a šikan tazou.

Roši: To jsou dvě rozdílné věci, proč hledat spojení? Spočívá váš problém v tom, že máte počítání dechu za příliš mechanické a nezajímavé?

Student: Ano, předpokládám, že tomu tak je.

Roši: Takových jako vy je mnoho. Možná byste měl místo počítání dechu cvičit zazen ptaním se na otázky jako „Co jsem já?“ nebo „Odkud jsem přišel?“ nebo „Buddhismus učí, že jsme všichni vrozeně dokonalí, v čem spočívá moje dokonalost?“. V zenu jsou tyto otázky soustředěny do otázky: „Jaká byla moje Tvář, než se narodili moji rodiče?“.

Student: To je koan?

Roši: Ano, ode dneška přestaňte počítat dech a věnujte se ze všech sil tomuto koanu!

Roši: Máte nějaké otázky?

Student: Nemám žádné otázky, ale chtěl bych vám něco vypravovat. Minulou noc jsem si řekl: Naštěstí se nemusím snažit o dosažení osvícení, protože jsem již osvícen.

Roši: Ačkoliv je pravdou, že jste vrozeně Buddhou, dokud konkrétně nedosáhnete své Buddha-nature, mluvíte ve vypůjčených frázích. Účelem vašeho cvičení je vést vás ke zkušenosti osvícení.

Student: Rád bych seděl pouze s pocitem opravdové vděčnosti (gratitude), abych nemusel myslet na koan.

Roši: Dobře, zkuste sedět v šikan taze. Budete-li cvičit upřímně, ten pocit vděčnosti určitě zažijete. Je faktem, že sedíte-li v lotosu jako sedával Buddha a koncentrujete mysl, dostaví se jakási otevření Buddha-heart (srdce). Je to výraz žijícího buddhismu, ze kterého roste vděčnost. A ačkoliv netoužíte po osvícení, vážným a upřímným sezením zvýšíte hloubku vaší koncentrace a naučíte se kontrolovat svou mysl a emoce a výsledkem toho všeho bude zlepšení vašeho mentálního a fyzického zdraví.

Student: Než jsem odešel do kláštera myslel jsem si: Teď se zúčastním sešinu a nashromáždím dobrou karmu. Nyní jsem zde a nevidím žádnou zásluhu, kterou bych získal.

Roši: Ať jste si toho vědom nebo ne, vytváříte dobrou karmu po celý čas , co jste zde. Sezení zahrnuje tří základní rysy buddhismu, předpisy, sílu koncentrace a satori-moudrost. Je samozřejmé, že to bude více zřejmé až se zesílí koncentrace a mysl více stabilizuje, a je jasné, že je to málo zřejmé vám, který nevidíte, jak se vaše vnitřní oko otevírá a vaše nitro očišťováno od iluzí upřímným sezením. Pokud se týká předpisů, nikdo nemůže během sezení ani krást, ani lhát, ani zabít. V zazen je zakotven základ předpisů, protože zazenem nasměrováváte svou osobu ode všech iluzí, které vedou člověka k ďáblu a rozdělují ho od světa. Ve skutečnosti zde žádné oddělení není, svět nestojí mimo vás, jste to vy! To je realizace Buddha-nature, ze které také vycházejí přepisy. A pokud dokážete realizovat vaši pravou podstatu, tohle všechno vám bude jasné a srozumitelné, ale bez takového zážitku těžko porozumíte i jen tomu, co jsem vám řekl.

Student: Dobrá, ale já nemám zájem zkoušet dosáhnout osvícení.

Roši: To také nevadí. Sedí-li se za účelem zesílení soustřeďovacích sil, je to také záslužné.

Student: Myslím, že by bylo lépe nevěnovat se osvícení.

Roši: Zazen je výrazem živého buddhismu. Protože jste vrozeně Buddha, vaše sezení, je-li upřímné a poctivé, je aktualizací Buddha nature. Buďte si jist, že je to pravda.

Student: Myslím, že my bychom se nikdy nemohli neshodnout, že? (směje se)

Roši: Teď se vraťte na své místo a více se snažte.

Student: Můžete mi říci, co je na šikan taze nejzákladnější?

Roši: Nejdůležitější je kvalita vašeho sezení. Záda musí být rovná a mysl čilá – stále pozorná. Klesající tělo produkuje klesající mysl a naopak. Mysl musí být čilá, ale ne napjatá. Podívejte se na obraz Boddhidharmy od Sešua a podívejte se na Bodhidharmovy oči a uvidíte, co myslím. Bodhidharma cvičí šikan tazu. Uvedu vám příklad – jestli sedíte v šikan taze v rohu místnosti, okamžitě musíte poznat, kdy se na druhé straně o centimetr pootevřely dveře.

Student: Toto bude můj poslední sešin, protože se příští měsíc vracím do USA. Mám pokračovat pod dohledem kněze sekty Soto?

Roši: Ano, ale radil bych vám nenechat se jím vést k satori, aniž byste si byl opravdu jist, že osvícení dosáhl. V těchto dnech jen velmi málo kněží sekty Soto dokázalo realizovat podstatu a tak pro efekt říkají: Protože jsme všichni vrozeně Buddhové, proč by muselo být satori nezbytné? Ale tento jejich argument je velice chybný, protože dokud nedosáhnou své Buddha – mysli, nevědí, co to vlastní.

Student: Je tedy možné cvičit bez učitele?

Roši: Ať již budete mít doma učitele (polovičního) nebo budete pokračovat sám, můžete pokračovat prostě v tom, co jste se naučil tady. Jakýkoliv učitel i neosvícený, je schopen dohlížet na vaše cvičení. Může třeba opravovat vaši pozici, dech. Ale neměl by se pokoušet vést vás k satori, pokud je sám neprožil s nemá je potvrzeno svým učitelem.

Student: To mi připomíná něco, nač bych se chtěl zeptat. Dnes ráno jste hovořil o tom, že je nezbytné mít osvícení potvrzeno učitelem, protože jedině tak může být přenášen pravý zen. Tomu docela nerozumím. Proč nemůže být satori potvrzeno kýmkoliv?

Roši: Od časů Buddhy Sakjamuniho je správný buddhismus přenášen z učitele na žáka. A protože učitelovo osvícení bylo potvrzeno jeho učitelem, je schopen potvrdit satori svých žáků použitím svých vlastních zkušeností. Ptáte se, proč je to nutné. Především pro přímé přenášení pravého učení buddhismu s učitele na žáka; kdyby toho nebylo, pravý zen by dnes již neexistoval. Je ovšem pravda, že sám si nemůžete nikdy být jist, jestli je to vaše satori skutečně satori. S první zkušeností se snadno můžete zmýlit.

Student: Osvícení nelze rozpoznat samo o sobě?

Roši: Vlastně existuje mnoho učitelů bez osvícení. Jsou jako osoby hledající diamanty v horách. Pokud nikdy v životě neviděl diamant, může nalézt kusy skla nebo krystalů v domnění, že má diamanty. Pokud může svůj nález srovnat za pomoci někoho, kdo našel pravý diamant, bude si pak jist. Jinak může snadno udělat chybu v domnění, jak moc se ten kámen leskne.

Student: To “přenášení“ od časů Buddhy až do dneška, to není pravda, že ne? Je to pouze mýtus, že?

Roši: Ne, je to pravda. Pokud tomu nevěříte, je to špatné.


 

Je tento web to co vám je blízké?

ano (13 | 100%)
ne (0 | 0%)
Tvůrci lidské DNA
Nově doplněné rozhovory se žáky.
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one