Příjemnosti, Láska, Učení, Znalosti, Dovednosti, Pravda, Zen či Sen, To čím jsme světelné bytosti, Různosti světů,

amulet.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Student „B“ (muž, 45let)
10149983.jpg
Student: Můj koan je Mu.

Roši: Abyste realizoval ducha Mu musíte bez odbočování pokračovat podél železné cesty vedoucí do nekonečna. Jedno zastavení, mnoho zastávek, vše zmaří osvícení. Nejužší osvícení. Nejužší oddělení od Mu je oddělení o mnoha kilometrech. Takže buďte pečlivý a snaživý! Neoddělujte se od Mu ani když sedíte, stojíte, chodíte, jíte nebo pracujete.

Student: Nemohu předstírat, že všude chodím s Mu. Nevím, jestli se předpokládá, že budu nebo nebudu rozumět.

Roši: Kdybyste řekl Nerozumím po hlubokém dojmu, bylo by to přesvědčivé, protože v pravdě není co chápat. V nejhlubším smyslu slova nechápeme nic. To, co může být poznáno filosofy a vědci rozumem je jen malá část vesmíru. Když si představíme toto plnící pero coby vesmír, chápeme možná špičičku pera. Mohou filosofové a vědci vysvětlit, proč kvetou květiny neb proč po zimě přichází jaro? Když nemyslíme v koncepcích, nejhlubší naše část funguje....

Student: Ano, jasně to chápu, ale...

Roši: Takže jestliže můžete čestně říci Já tomu nerozumím, porozuměl jste už velmi mnoho. Nyní jděte zpět a pracujte na svém koanu ještě intenzivněji.

Student: Vím, co to je Mu! Toto je Mu v jedné situaci (vezme rošiho hůlku). Toto je Mu v jiné situaci (zvedne jiný předmět). Jiné než co jsem než co jsem neznal.

Roši: To není špatné. Jestliže skutečně víte, proč jste řekl to Já jsem neznal, pak by odpověď ovšem měla být ještě lepší. Je jasné, že stále o sobě přemýšlíte jako o entitě stojící a existující odděleně od ostatních entit. Obsah mé ranní řeči byl odevzdán všem. Zúčastnil jste se mé přednášky?

Student: Ano, zúčastnil.

Roši: Pak víte, jak velmi důležité je vzdát se myšlenky na „mne“ stojícího v opozici k „nim“. To je jen iluze vyprodukovaná falešným viděním. Abyste došel k seberealizaci musíte přímo zažít, že vy a vesmír jste jedno. Samozřejmě, že to chápete teoreticky, ale teoretické porozumění je jako obrázek: není to věc, ale pouhá její reprezentace. Musíte utéci od logických zdůvodňování a uchopit realitu!

Student: Myslím, že to dokážu, ano dokážu!

Roši: Také dobře, řekněte mi teď hned, jak je veliká vaše Skutečná podstata!

Student: (po odmlce) No, to závisí na okolnostech. V jedné situaci mohu být věcí, v jiné něco jiného.

Roši: Kdybyste realizoval Pravdu, dokázal byste okamžitě odpovědět daleko konkrétněji. Když takto rozpřáhnu ruce (demonstruje to), kam až mé ruce sahají? Odpovězte hned!

Student: (odmlčí se) Nevím. Jenom vím, že někdy jsem tamta hůlka a někdy se cítím jako něco jiného a nejsem si jist, co.

Roši: Už jste skoro tam, Nezaváhejte nyní a konejte své cvičení s nejkrajnějším úsilím. 

Je tento web to co vám je blízké?

ano (13 | 100%)
ne (0 | 0%)
Tvůrci lidské DNA
Nově doplněné rozhovory se žáky.
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one