Příjemnosti, Láska, Učení, Znalosti, Dovednosti, Pravda, Zen či Sen, To čím jsme světelné bytosti, Různosti světů,

amulet.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
NewsImage_25096.jpg

 

Od Sal Rachele nové knize "integrace duše"

Tvůrci lidské DNA

"... Běžná vibrace lidstva je asi 3,55. V době psaní této knihy byla vibrace na Zemi 4.05. Protože Země stoupá, je zde možnost, že některé lidské duše "po sobě zanechali", a to bude komplikovat jejich pokračující přítomnost ve světě. Jakmile vibrace dosáhne Zemskou 4,50 (střední čtvrté hustoty), duše s vibrací okolo 3,50, již nebude v souladu s planetou a nebude moci zůstat na ní. 
Tento kanál a jeho duchovní průvodci očekávají, že v příštích 20 až 30 letech, bude mnoho duší muset opustit planetu v důsledku rozdílu v úrovni vibrací mezi lidmi a samotnou Zemí.

 Významné procento lidstva se zrychluje ve vývoji spolu se Zemí když stoupá.

Je to skupina duší, kteří mohou dorůst v nový zlatý věk.

Níže je uveden návod k určení úrovně vibrací:

Pod 3,00 - Podle definice, lidské bytosti začínají s 3,00 a postupně se navyšuje jejich vibrace. Nicméně, lidská duše může vnést svou mysl až do říše rostlin a minerálů s vibrací pod 3,00. Typicky 3,00 - 4,00 je rozsah živočišné říše, a duše vibruje na této úrovni, kde dominují zvířecí instinkty včetně rozmnožování, konkurence, přežití a podobné trendy.

Vibrace 3,00 - 3,50 - duše v tomto rozmezí mají tendence být konformisty a mají mentalitu ovce, jenž věří všemu co jim kdo řekne, tzv. úředníci. Jejich životy jsou zaměřeny na přežití, reprodukci a soutěž o zdroje.

Vibrace 3,50 - 4,00 - duše v tomto rozsahu začali vidět, že jsou víc než jen zvířata na dvou nohách. I když v jejich životě je stále dominantní rivalita a touha vyhrát své místo na slunci, mohou mít jemný intelekt a úspěšně se mohou zapojovat do obchodu a průmyslu. A přesto, instinkt soutěživosti je bude držet od přítomnosti být na duchovní cestě. Jsou skeptičtí k informacím v této knize, a pravděpodobně budou patřit nejspíš k nějakému fundamentalistickému náboženství. Často věří, že smyslem života je hromadění pro fyzickou pohodu a pro zanechání fyzického dědictví pro budoucí generace.

Vibrace 4,00 - 4,50 - duše v tomto rozsahu pracují sami na sobě a do jisté míry usilují o osobní a duchovní růst, ale stále z velké části dominuje ego s jeho neustálými požadavky. Často jsou ve vztazích s náladovou kategorii 3,50-4,00 a cítí se být v pasti, nebo uvíznou v životě, který se stává více a více bezvýznamný. Podle mezinárodních norem, mohou být docela úspěšní v životě, ale cítí frustraci a touhu po něčem víc. Mají přečteno mnoho metafyzických a duchovních knih, naučili se nové myšlenky a koncepty, ale nemají hmatatelné, skutečné, energické zážitky svého duchovního charakteru.

Vibrace 4,50-5,00 - duše v tomto rozsahu jsou hluboce oddáni životu osobního a duchovního růstu, navštěvují přednášky a semináře, mohou přicházet k duchovním a konzultantům, a číst (a dokonce i psát) knihy na toto téma. Měli nějaké duchovní zážitky dostatečné k tomu, aby šli neustále vpřed, i když svět je proti nim. Lidé na této úrovni vibrací často pracují v humanitárních organizacích a v oblasti filantropie nebo praxe psychologie či léčení. Mohou být také zapojeni v sociálních otázkách, jako je čištění životního prostředí nebo jídlo pro hladové. A spadá do této kategorie mnoho skvělých vědců, protože to je oblast vyšší mysli. Pokud se podaří takové duši dosáhnot úrovně 5,00, zaměřují se na srdce plné lásky a soucitu.

Vibrace 5,00 - 5,50 – Tyto duše jsou zahrnuty do oblasti působnosti spodní páté hustoty vědomí, často se z nich stávají učitelé, léčitelé a poradci, kteří dosáhli odpovídající úrovně v jejich práci. Mohou být velmi úspěšní časově i duchovně, a dokonce i mohou zažívat určitou úroveň štěstí a spokojenosti. V téměř každém případě přispějí k osvícení lidstva - knihy, žurnalistika nebo sociální instituce. I když mají skutečné a hmatatelné duchovní zkušenosti a jsou plně odhodlány udržet vývoj duše, stále se potýkají s problémy ega a světa. Často jsou hluboce zapojeny do problematiky čištění minulých životů, karmy, smluv duše a dohod, jakož i aktivně se snaží integrovat fragmenty duše. Největším problémem je oblast intimních vztahů, jak vešli do prostoru, kde není mnoho kompatibilních partnerů. Z tohoto důvodu, mnoho z nich půjde do lidských vztahů s duší kategorie 4,50-5,00, i když mohou komplikovat osvícenou komunikaci.

Vibrace 5,50-6,00 - duše v tomto rozsahu jsou skutečnými mystiky a mudrci naší doby, stejně jako mnoho psychologů a léčitelů, prorazili závoj temnoty, a jejich dominantní vědomí je na vyšší úrovni. Na úrovni obecného vnímání je 5.50. "My - lidské bytosti s duchovní zkušeností." Jakmile duše dosáhne 5,50 a výše, bude převažovat zásada: "My - duchové, kteří žijeme v lidských tělech." Doslova všichni v tomto pásmu jsou zapojeni ve službě lidstvu. Pocit ega je stále přítomen, ale je vidět jako malý aspekt rozsáhlých tvůrčí cítících bytostí.

Vibrace nad 6,00 - méně než 1/10 1% lidstva má vibraci šesté a vyšší hustoty. Ačkoli vědomí je schopno dosáhnout úrovně 12,00, lidské tělo může vibrovat pouze na úrovni 4,99 dokud nedosáhne radikálního posunu ve struktuře, nabývá v krystalické světelné tělo páté hustoty.

Vzhledem k nízké hustotě Země, je obtížné, aby se duše s fyzickým tělem, měnili na úrovni hustoty. Existuje jóga, guruové, mudrci a avataří s vibrací mnohem vyšší 6,00 ve vědomí, ale jejich tělo může dosáhnout pouze vibrace 4,99. Kromě obtíží při zvedání vibrace těla nad tuto úroveň je tu další důvod proč si držet tuto úroveň. Oni potřebují lidské tělo ke komunikaci se svými studenty.

Jak Země stále zvyšuje vibraci, bude mnohem snazší udržovat fyzické tělo s vibrací nad 5,00. Jak již bylo uvedeno v předchozích dílech tohoto kanálu, v příštích letech bude ve fyzickém vzestupu několik milionů duší.

V současné době na Zemi existuje asi 300 tisíc duší, jejichž tělesná těla vibrují na úrovni vyšší než 5,00. Tyto duše dosáhli stavu nesmrtelnosti, přebývají v těle, a ta jsou odolná vůči většině, ne-li všem faktorům životního prostředí .... "

Zdroj: Espavo

Místo " portál 8 "  
Site " 
portál Yulvius "  
Facebook: " 
Skupina Portál Yulvius "

 

Je tento web to co vám je blízké?

ano (13 | 100%)
ne (0 | 0%)
Tvůrci lidské DNA
Nově doplněné rozhovory se žáky.
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one