Příjemnosti, Láska, Učení, Znalosti, Dovednosti, Pravda, Zen či Sen, To čím jsme světelné bytosti, Různosti světů,

amulet.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Opište prosím kontrolní kód "5991"
Student „B“ (muž, 45let)
10149983.jpg
Student: Můj koan je Mu.

Roši: Abyste realizoval ducha Mu musíte bez odbočování pokračovat podél železné cesty vedoucí do nekonečna. Jedno zastavení, mnoho zastávek, vše zmaří osvícení. Nejužší osvícení. Nejužší oddělení od Mu je oddělení o mnoha kilometrech. Takže buďte pečlivý a snaživý! Neoddělujte se od Mu ani když sedíte, stojíte, chodíte, jíte nebo pracujete.

Student: Nemohu předstírat, že všude chodím s Mu. Nevím, jestli se předpokládá, že budu nebo nebudu rozumět.

Roši: Kdybyste řekl Nerozumím po hlubokém dojmu, bylo by to přesvědčivé, protože v pravdě není co chápat. V nejhlubším smyslu slova nechápeme nic. To, co může být poznáno filosofy a vědci rozumem je jen malá část vesmíru. Když si představíme toto plnící pero coby vesmír, chápeme možná špičičku pera. Mohou filosofové a vědci vysvětlit, proč kvetou květiny neb proč po zimě přichází jaro? Když nemyslíme v koncepcích, nejhlubší naše část funguje....

Student: Ano, jasně to chápu, ale...

Roši: Takže jestliže můžete čestně říci Já tomu nerozumím, porozuměl jste už velmi mnoho. Nyní jděte zpět a pracujte na svém koanu ještě intenzivněji.

Student: Vím, co to je Mu! Toto je Mu v jedné situaci (vezme rošiho hůlku). Toto je Mu v jiné situaci (zvedne jiný předmět). Jiné než co jsem než co jsem neznal.

Roši: To není špatné. Jestliže skutečně víte, proč jste řekl to Já jsem neznal, pak by odpověď ovšem měla být ještě lepší. Je jasné, že stále o sobě přemýšlíte jako o entitě stojící a existující odděleně od ostatních entit. Obsah mé ranní řeči byl odevzdán všem. Zúčastnil jste se mé přednášky?

Student: Ano, zúčastnil.

Roši: Pak víte, jak velmi důležité je vzdát se myšlenky na „mne“ stojícího v opozici k „nim“. To je jen iluze vyprodukovaná falešným viděním. Abyste došel k seberealizaci musíte přímo zažít, že vy a vesmír jste jedno. Samozřejmě, že to chápete teoreticky, ale teoretické porozumění je jako obrázek: není to věc, ale pouhá její reprezentace. Musíte utéci od logických zdůvodňování a uchopit realitu!

Student: Myslím, že to dokážu, ano dokážu!

Roši: Také dobře, řekněte mi teď hned, jak je veliká vaše Skutečná podstata!

Student: (po odmlce) No, to závisí na okolnostech. V jedné situaci mohu být věcí, v jiné něco jiného.

Roši: Kdybyste realizoval Pravdu, dokázal byste okamžitě odpovědět daleko konkrétněji. Když takto rozpřáhnu ruce (demonstruje to), kam až mé ruce sahají? Odpovězte hned!

Student: (odmlčí se) Nevím. Jenom vím, že někdy jsem tamta hůlka a někdy se cítím jako něco jiného a nejsem si jist, co.

Roši: Už jste skoro tam, Nezaváhejte nyní a konejte své cvičení s nejkrajnějším úsilím. 

Je tento web to co vám je blízké?

ano (13 | 100%)
ne (0 | 0%)
Tvůrci lidské DNA
Nově doplněné rozhovory se žáky.
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one